Bilde av Siri og en virkelig kommode Til forsida på Siris kommode

Flere tekster ligger i kommoden – klikk på bildet!


Trenger vi andre som hushjelp?

Udatert, fra AKPs nettsted


Jeg har lyst til å få igang en diskusjon om bruk av hushjelp. Mitt inntrykk er at det blir stadig vanligere, og jeg har lyst til å høre andre folks syn.

Min posisjon er at jeg primært er for husarbeid organisert som offentlig tjeneste, med trygge lønns- og arbeidsvilkår, gratis/subsidiert slik at folk har råd. Jeg har ikke moralske prinsipper av typen at folk skal ta møkka si sjøl. Jeg er for samfunnsmessigjøring av dette arbeidet. Problemet med private rengjøringsselskaper er at tjenestene er for dyre for vanlige folk, ikke at det er noe galt med arbeidet. Forsåvidt derfor heller ikke noe galt i å kjøpe slike tjenester, slik en kjøper andre tjenester. Jeg er for kamp for skikkelige lønns- og arbeidsvilkår og mot linja med å gjøre dette til de store nye lavtlønnsyrkene.

I den andre enden er jeg mot at arbeidsfolk ansetter egne hushjelper og dermed kommer i arbeidsgiver og utbytterposisjon i forhold til en annen del av klassen. Jeg mener at det er noe annet å kjøpe tjenester av et firma enn å ansette egen hushjelp og dermed få direkte personlig interesse av å lav lønn etc.

Samtidig er jeg mot at dette framstilles som at det er kvinnene (i parforhold) som kjøper andre kvinners tjenester og at menna holdes utenfor. Menna har skaffet seg disse tjenestene bestandig.

Hva mener andre?