Bilde av Siri og en virkelig kommode Til forsida på Siris kommode

Flere tekster ligger i kommoden – klikk på bildet!


Om Siri JensenOm Siris kommode


Siris kommode

er en samling av godt over hundre tekster Siri Jensen har skrevet. Samlingen vil bli holdt oppdatert med nye tekster og muligens komplettert med flere eldre.

Lisens

Artiklene publiseres med Creative Commons-lisensen CC BY-NC-ND 3.0, dvs. at tekstene kan brukes til ikke-kommersielle formål, forutsatt at de ikke endres og at kilde/forfattere oppgis. Les mer om lisensen her. Ta kontakt om du ønsker å bruke materialet på annet vis.

Kontakt

Siri kan nås på e-post sijense@hotmail.no.

Fotografier

Bildet i headingen er tatt av Finn Jensen.