Bilde av Siri og en virkelig kommode Til forsida på Siris kommode

Flere tekster ligger i kommoden – klikk på bildet!


Økte pensjonsutgifter
- en gavepakke til makta

Dagens mening på AKPs nettsted 14. desember 2002


Daglig hamres budskapet inn i oss: pensjonsutgiftene er for store, det er de offentlige tjenestepensjonsordningene som knekker kommuner og helseforetak og gjør det nødvendig med nedskjæringer og oppsigelser.

Norske kommuner og helseforetak fikk i 2001 2,5 milliarder kroner i tilleggspremie til KLP, i hovedsak grunnet svikt i finansinntektene - dvs. utviklingen på børsen etter 11. september. I 2002 har sviktende børskurser ført til at lønns- og pensjonsoppgjøret må dekkes fullt ut av KLPs kunder - et beløp på 6 milliarder kroner.

Dette er en gavepakke til makta. Nå skal norske arbeidstakere betale mangedobbelt for nedgang på børsen og økningene i pensjonsutgifter. For det første brukes dette til å få fart i den såkalte omstillingen av helsevesenet med nedskjæringer og oppsigelser. Og ytterligere kutt i kommunene. Staten kunne gått inn med midler - da bankene var i trøbbel, var det nettopp det som skjedde. Men helseforetakene ble opprettet med sikte på å få kuttet utgifter, og da er ekstraregninger bare til nytte. Nå får de ansatte, og andre arbeidsfolk av begge kjønn, virkelig lære at det er budsjettet som gjelder, ikke helsetjenestene til befolkningen.

For det andre brukes økningen i pensjonsutgiftene til å hamre inn at gode pensjonsordninger er for dyrt, og særlig offentlig tjenestepensjon. Nedskjæringene skal bidra til at offentlig ansatte sjøl skal komme til samme konklusjon. Oppsigelser er egentlig et resultat av deres egen kravstorhet. Kommuner og helseforetak leter etter muligheter for endring av ordningen.

Regjeringen har svart med driftskreditter og mulighet for lån. Men det utsetter bare problemene. Kravet er at staten skal gå inn med midler for å dekke opp for økte pensjonsutgifter og opprettholde tilbudene i helsevesen og kommuner.

Vi må vise hvordan disse utgiftene bevisst brukes i den knallharde kampanjen mot helsevesen, kommunale tjenester og offentlig ansatte. Og vi må aktivt forsvare tariffestet offentlig tjenestepensjon. Dette er også til beste for ansatte i privat sektor som har all interesse av å slåss for at større likhet oppnås gjennom at de beste ordningene legges til grunn. Det er ikke tilfeldig at Pensjonskommisjonen har kastet sine øyne på den offentlige tjenestepensjonen. Slik den er utformet i dag, beskytter den offentlig ansatte mot endringer i folketrygden. Faller den, ligger veien åpen for innstramminger i hele pensjonssystemet.