Bilde av Siri og en virkelig kommode Til forsida på Siris kommode

Flere tekster ligger i kommoden – klikk på bildet!


Organisasjoner

fra jubileumsheftet Kvinner på tvers 10 år. Pustehull og handlingsrom


Følgende organisasjoner står som arrangører av jubileumskonferansen 2003

Vedtakene om tilslutning ble gjort før Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse- og Sosialforbund slo seg sammen til Fagforbundet. Dette berører flere av fagforeningene i lista over.

Andre organisasjoner som tidligere har vært medarrangører på en eller flere konferanser:

Organisasjoner som i dag er gått inn i andre organisasjoner ved sammenslåinger er ikke tatt med.