Bilde av Siri og en virkelig kommode Til forsida på Siris kommode

Flere tekster ligger i kommoden – klikk på bildet!


Forord

fra jubileumsheftet Kvinner på tvers 10 år. Pustehull og handlingsrom


Siri Jensen

Dette heftet handler om Kvinner på tvers. Det er en organisering jeg har vært involvert i fra starten, med videre aktiv deltakelse i arbeidsgruppa, som representant for Kvinnefronten, i alle de ti årene. Det er spørsmålene om kvinnelønn, arbeidstid, velferdsstat og kvinneorganisering, både i kvinnebevegelsen og i fagbevegelsen som har engasjert meg mest i 25 år, også i Oslo Grafiske Kvinneklubb, i Kvinnefronten og som tidligere kvinneansvarlig og faglig leder i AKP.

Heftet bygger på eget arkivert materiale fra de ti årene, innledninger, møtereferater, oppslag i fagblader og oppsummeringene som er holdt på konferansene. Det meste av dette er upublisert, men bearbeidete versjoner av flere av oppsummeringene har vært trykt i Kvinnejournalen, Kvinner i tiden, enkelte fagblader og i Klassekampen.

Oppsummeringene er i all hovedsak skrevet av forfatteren, oppsummeringen fra den første konferansen var et resultat av kollektiv diskusjon i arbeidsgruppa. Der det siteres fra oppsummeringer skrevet av andre, vil det framgå.

I tillegg er elleve kvinner intervjuet. Det er kvinner som har deltatt aktivt i arbeidsgruppa, fordelt på ni ulike organisasjoner, fire i privat og fem i offentlig sektor. Jeg har også hatt en fellessamtale med to sentrale initiativtakere.

Heftet inneholder flere artikler. Kvinner på tvers omfatter kvinner med ulik erfaringsbakgrunn. Historia om Kvinner på tvers beskriver bakgrunnen for samarbeidet, hvilke veivalg som er gjort og hvordan arbeidet har foregått og skulle dermed være like aktuell for alle. Artikkelen om kvinnelønna krever kanskje noe erfaring fra tariffoppgjør, mens artikkelen om kvinneorganisering har en mer teoretisk tilnærming. Forfatterens håp er at alle vil finne noe av interesse, om ikke alle har like stor glede av alt.

Bildematerialet er mangelfullt, Kvinner på tvers har ikke vært flinke til å dokumentere arbeidet sitt i bilder. Det må være en utfordring videre for et samarbeid som har synliggjøring av kvinner som en del av sitt formål. Takk til alle som har stilt bilder til disposisjon.

Heftet har blitt mulig takket være økonomisk støtte til prosjektet fra Ruth og Ronald Møller Larsens stiftelse og Barne- og familiedepartementet. Kjersti Ericsson og Turid Horgen har bidratt med nyttige innspill underveis.

Arbeidsgruppa i Kvinner på tvers har bidratt med fakta og innspill og bilder og korrektur på Kvinner på tvers sitt vis.