Bilde av Siri og en virkelig kommode

Her i Siris kommode finner du tekster som Siri har skrevet. Siri er Siri Jensen, som har vært kvinnepolitisk aktiv siden 1970-tallet. Hun er kanskje mest kjent som initiativtaker til og koordinator i Kvinner på tvers fra 1994 til 2015, et samarbeid mellom kvinnebevegelsen, fagbevegelsen og andre organisasjoner som jobber for kvinners interesser. Her representerte hun Kvinnefronten. Hun har blant annet vært leder i AKP og faglig leder i Rødt. Fra 2003 har hun jobbet med videreutdanning for kontorfaglig ansatte, først og fremst i regi av RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse), og med å utvikle kontorfaget. Les mer om Siri og kommoden her.

Siris kommode har disse hovedskuffene: Kontorfaglige tekster | Kvinner på tvers | Sekstimersdag | Kvinnelønnskampen | Velferdsstaten | Pensjon | Kvinnene i arbeiderklassen | Kvinneorganisering og kvinneopprør | Sosialdemokratiet og faglig strategi | Ymse | In English and other languages

Tekstene er i html-format, unntatt de som er merka med (PDF). Størrelsen på filene er under 1 MB, om ikke annet er oppgitt. Siste oppdatering 1.11.2023.


Kontorfaglige tekster

Kvinner på tvers

Sekstimersdag

Kvinnelønnskampen

Velferdsstaten

Helseforetaksreformen

Velferdsstaten og EU

Pensjon

Pensjon og EU

Kvinnene i arbeiderklassen

Tanker om framtida

Kvinneorganisering og kvinneopprør

Sosialdemokratiet og faglig strategi

Ymse

In English and other languages